H. Høgsbro Holm - Kristian Nørgaard, Administration ApS

Total administration

Total administration

Begrebet total administration betyder at al relevant sagsbehandling vedrørende ejendommen varetages af kontoret. Følgende punkter er typiske arbejdsområder som vil blive varetaget:

• betaling af regninger
• bogføring
• kontakt til beboere (beboerhenvendelser)
• generalforsamlinger
• rekvivering af håndværkere
• kontrol af håndværkere
• kontakt til viceværter
• tilrettelse af vedligeholdelses arbejder
• udsendelser af varmeregnskaber
• opkrævning af husleje/varme/bidrag m.v.
• deltagelse i møder med bestyrelser m.v.
• juridisk rådgivning generelt vedrørende ejendommen/foreningen
• byfornyelse/moderniseringsarbejder

Det er vores målsætning at give Dem en veldrevet ejendom med en god vedligeholelses standard samt opnå en optimering af Deres investering.